Hjertebjerggård tegnet af Ellen Valentin ifb. med Claus' 50 års fødselsdag i 2011.

Om Hjertebjerggård

Gården ejes idag af Claus Skovgård Jørgensen, hvor han bor med hustruen Lene og deres to hunde. Stedet drives som fritidslandbrug med ca. 80 Ha. agerjord, hvoraf de 10 Ha er forpagtet. 

Claus beskæftiger sig til daglig som entreprenør, med forskellige anlægs- og serviceopgaver for en lang række kunder. Herudover omfatter aktiviterne udlejning af forskellige lejemål.

Hjertebjerggård ligger i udkanten af Tølløse by, mellem Holbæk og Roskilde.

Historie

Hjertebjerggaard år 1936-38

Den gamle Hjertebjerggaard

Den oprindelige Hjertebjerggaard var ejet af Knud Olsen. Han solgte gården til nedrivning da den lå i byzonen og var udbrændt, hvorefter der blev bygget rækkehuse – det der idag hedder Hjertebjergparken.

Det oprindelige stuehus ligger idag midt mellem rækkehusene og har skiftet fra skråtag til tegltag. 

Knud Olsen satte jorden (30 Ha.) til salg, med klausul på at der skulle opføres et stuehus og tilhørende lade, på en af de tomme marker.

Jorden blev købt i år 1989 af den nuværende ejer, Claus Skovgård Jørgensen, som efter aftalen opførte nyt stuehus samt lade på jorden og kaldte nu stedet for “Ny Hjertebjerggård”.

Hjertebjerggaard år 1949
Hjertebjerggaard år 1957
Luftfoto taget af Hjertebjerggård i år 2011, med kig til Isefjorden.
Hjertebjerggård år 2011
Hjertebjerggård år 2020

"Ny Hjertebjerggård"

Billedet fra år 2005 viser gårdens udseende som den i store træk så ud fra år 1989-2005. 

Fra år 2006-2008 gennemgik hele gården en større renovering og kraftig tilbygning. Herefter sløjfede man “Ny” fra navnet, så stedet nu igen bare hedder Hjertebjerggård.

Billedet fra år 2020 viser gårdens nuværende udseende.

"Ny Hjertebjerggård" år 2005