Historien

Hjertebjerggård ligger i udkanten af Tølløse by, mellem Holbæk & Roskilde. Den oprindelige Hjertebjerggård var ejet af Knud Olsen. Han solgte gården til nedrivning da den lå i byzonen, hvorefter der blev bygget rækkehuse – det der idag hedder Hjertebjergparken. Knud Olsen satte jorden (30 Ha.) til salg, med klausul på at der skulle opføres et stuehus og tilhørende lade, på en af de tomme marker. Jorden blev købt i år 1989 af den nuværende ejer, Claus Skovgård Jørgensen, som efter aftalen opførte nyt stuehus samt lade på jorden og kaldte nu stedet for “Ny Hjertebjerggård”. Billedet til venstre, er fra år 2005 og viser gårdens udseende fra år 1989-2005.

Fra år 2006-2008 gennemgik hele gården en større renovering og kraftig tilbygning. Herefter sløjfede man “Ny” fra navnet, så stedet nu igen hedder Hjertebjerggård. Idag drives gården som fritidslandbrug med ca. 60 Ha. agerjord, hvoraf de 10 Ha er forpagtet. Billedet til højre, er fra år 2017 og viser gårdens nuværende udseende.